Committee attendance

Audit and Governance Committee, 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Robert Brennan 1
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 1
Cllr. Linda Cluskey 1
Cllr. Steve McGinnity 1
Cllr. Pat O'Hanlon 0
Cllr. Dr. John Pugh 1
Cllr. Dave Robinson 1
Cllr. Michael Roche 1
Cllr. Simon Shaw 1
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 1
Council, 5 meetings
Member Attendances
Cllr. Marion Atkinson 5
Cllr. Maria Bennett 5
Cllr. Janis Blackburne 5
Cllr. Susan Bradshaw 5
Cllr. Robert Brennan 5
Cllr. Tony Brough 5
Cllr. Iain Brodie - Browne 5
Cllr. June Burns 5
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 5
Cllr. Natasha Carlin 2
Cllr. Anthony Carr 5
Cllr. Clare Carragher 5
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 5
Cllr. Linda Cluskey 5
Cllr. Jennifer Corcoran 2
Cllr. Paul Cummins 5
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 2
Cllr. Tony Dawson 3
Cllr. John Dodd 4
Cllr. Liz Dowd 5
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 5
Cllr. Denise Dutton 5
Cllr. Leo Evans 5
Cllr. John Fairclough 5
Cllr. Gordon Friel 5
Cllr. Matt Gannon 1
Cllr. Janet Grace 5
Cllr. Sean Halsall 5
Cllr. Richard Hands 2
Cllr. James Hansen 2
Cllr. Trish Hardy 5
Cllr. Christine Howard 5
Cllr. David Irving 3
Cllr. Terry Jones 4
Cllr. Pat Keith 3
Cllr. John Kelly 5
Cllr. John Joseph Kelly 5
Cllr. Sonya Kelly 1
Cllr. Nina Killen 5
Cllr. Paulette Lappin 5
Cllr. Daniel Lewis 4
Cllr. Christine Maher 2
Cllr. Ian Maher 4
Cllr. Bob McCann 3
Cllr. Steve McGinnity 4
Cllr. Patrick McKinley 5
Cllr. Ian Moncur 5
Cllr. Mike Morris 5
Cllr. Paula Murphy 5
Cllr. Greg Myers 5
Cllr. Brenda O'Brien 5
Cllr. Pat O'Hanlon 3
Cllr. Catie Page 2
Cllr. Michael Pitt 1
Cllr. Mike Prendergast 2
Cllr. Dr. John Pugh 5
Cllr. David Pullin 3
Cllr. Joe Riley 2
Cllr. Dave Robinson 4
Cllr. Michael Roche 5
Cllr. Diane Roscoe 5
Cllr. Yaso Sathiy 4
Cllr. Yvonne Sayers 4
Cllr. Simon Shaw 5
Cllr. Paula Spencer 5
Cllr. Carla Thomas 4
Cllr. Anne Thompson 5
Cllr. Lynne Thompson 5
Cllr. Paul Tweed 5
Cllr. Daren Veidman 5
Cllr. Carran Waterfield 5
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 5
Cllr. Veronica Webster 5
Cllr. Andrew Wilson 2
Joint Meeting of Overview and Scrutiny Committee (Adult Social Care and Health) & Overview and Scrutiny Committee (Children's Services and Safeguarding), 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Maria Bennett 0
Cllr. Anthony Carr 1
Cllr. Clare Carragher 1
Cllr. Linda Cluskey 1
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 1
Cllr. Leo Evans 1
Cllr. Christine Howard 1
Cllr. David Irving 1
Cllr. Terry Jones 0
Cllr. Pat Keith 0
Cllr. John Joseph Kelly 0
Cllr. Daniel Lewis 1
Cllr. Ian Moncur 1
Cllr. Paula Murphy 1
Cllr. Greg Myers 1
Cllr. Michael Pitt 0
Cllr. Dr. John Pugh 1
Cllr. Diane Roscoe 1
Cllr. Yvonne Sayers 1
Cllr. Carla Thomas 1
Cllr. Carran Waterfield 1
Cllr. Veronica Webster 1
Overview and Scrutiny Committee (Children's Services and Safeguarding), 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Maria Bennett 2
Cllr. Clare Carragher 2
Cllr. Linda Cluskey 2
Cllr. Leo Evans 2
Cllr. Pat Keith 2
Cllr. John Joseph Kelly 2
Cllr. Paula Murphy 2
Cllr. Michael Pitt 1
Cllr. Yvonne Sayers 2
Cllr. Carla Thomas 2
Cllr. Veronica Webster 2
Overview and Scrutiny Committee (Regeneration and Skills), 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Janis Blackburne 2
Cllr. Tony Brough 2
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 2
Cllr. Liz Dowd 2
Cllr. Sean Halsall 2
Cllr. Nina Killen 2
Cllr. Daniel Lewis 2
Cllr. Ian Moncur 1
Cllr. Greg Myers 2
Cllr. Dave Robinson 2
Cllr. Yaso Sathiy 2
Overview and Scrutiny Committee (Regulatory, Compliance and Corporate Services), 4 meetings
Member Attendances
Cllr. Maria Bennett 0
Cllr. Susan Bradshaw 4
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Tony Brough 3
Cllr. Iain Brodie - Browne 2
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 4
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 3
Cllr. Janet Grace 4
Cllr. Christine Howard 1
Cllr. Nina Killen 4
Cllr. Paulette Lappin 1
Cllr. Daniel Lewis 3
Cllr. Bob McCann 2
Cllr. Patrick McKinley 4
Cllr. Mike Morris 1
Cllr. Catie Page 1
Cllr. Yaso Sathiy 1