Committee attendance

Audit and Governance Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Dr. John Pugh 2
Cllr. Dave Robinson 2
Cllr. Catie Page 2
Cllr. Veronica Webster 2
Cllr. Michael Roche 2
Cllr. John Joseph Kelly 0
Cllr. Simon Shaw 2
Cllr. Anne Thompson 0
Cllr. Carla Thomas 2
Cllr. Tom Spring 0
Council, 4 meetings
Member Attendances
Cllr. Daniel McKee 4
Cllr. Peter Harvey 4
Cllr. Lauren Keith 3
Cllr. Mike Desmond F.R.C.A. 4
Cllr. Phil Hart 4
Cllr. John Kelly 2
Cllr. Dr. John Pugh 4
Cllr. Lynne Thompson 4
Cllr. Dave Robinson 4
Cllr. Marion Atkinson 4
Cllr. Catie Page 4
Cllr. Paul Cummins 2
Cllr. Daren Veidman 4
Cllr. Veronica Webster 2
Cllr. Paulette Lappin 4
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Janet Harrison Kelly 4
Cllr. Paula Murphy 4
Cllr. Michael Roche 3
Cllr. John Joseph Kelly 4
Cllr. Iain Brodie - Browne 4
Cllr. Tony Brough 4
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 3
Cllr. John Dodd 4
Cllr. John Fairclough 3
Cllr. Trish Hardy 2
Cllr. Ian Maher 4
Cllr. Steve McGinnity 3
Cllr. Ian Moncur 4
Cllr. Simon Shaw 4
Cllr. Paul Tweed 4
Cllr. Anne Thompson 1
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 4
Cllr. June Burns 4
Cllr. Janet Grace 4
Cllr. Clare Carragher 3
Cllr. Paula Spencer 1
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 4
Cllr. Diane Roscoe 4
Cllr. Brenda O'Brien 4
Cllr. Carla Thomas 4
Cllr. Susan Bradshaw 4
Cllr. Danny Burns 4
Cllr. Leo Evans 4
Cllr. Mike Morris M.B.E. 3
Cllr. Liz Dowd 4
Cllr. Christine Howard 4
Cllr. James Hansen 4
Cllr. Sean Halsall 2
Cllr. Greg Myers 4
Cllr. Carran Waterfield 4
Cllr. Christopher Page 4
Cllr. Sonya Kelly 3
Cllr. Mike Prendergast 4
Cllr. Tom Spring 4
Cllr. Jennifer Corcoran 3
Cllr. Joe Riley 4
Cllr. Christine Maher 2
Cllr. Andrew Wilson 2
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 3
Cllr. Laura Lunn-Bates 3
Cllr. Natasha Carlin 2
Cllr. Carol Richards 4
Cllr. Linda Cluskey 3
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 2
Cllr. Judy Hardman 4
Overview and Scrutiny Committee (Regeneration and Skills), 5 meetings
Member Attendances
Cllr. Daniel McKee 4
Cllr. Peter Harvey 4
Cllr. Catie Page 5
Cllr. Veronica Webster 4
Cllr. Paulette Lappin 1
Cllr. John Dodd 1
Cllr. Ian Maher 1
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 2
Cllr. Liz Dowd 5
Cllr. Christine Howard 3
Cllr. Christopher Page 1
Cllr. Jennifer Corcoran 3
Cllr. Christine Maher 1
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 2
Cllr. Judy Hardman 1
Overview and Scrutiny Committee (Regulatory, Compliance and Corporate Services), 4 meetings
Member Attendances
Cllr. Daniel McKee 3
Cllr. Marion Atkinson 1
Cllr. Nina Killen 4
Cllr. Paula Murphy 1
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 3
Cllr. Steve McGinnity 2
Cllr. Simon Shaw 1
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 4
Cllr. Janet Grace 3
Cllr. Susan Bradshaw 4
Cllr. Leo Evans 2
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 0