Committee attendance

Cabinet, 6 meetings
Member Attendances
Cllr. Marion Atkinson 4
Cllr. Paul Cummins 5
Cllr. Daren Veidman 5
Cllr. Paulette Lappin 5
Cllr. John Fairclough 6
Cllr. Trish Hardy 5
Cllr. Ian Maher 6
Cllr. Ian Moncur 5
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 3
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 6
Cllr. Diane Roscoe 5
Council, 4 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 1
Cllr. Dr. John Pugh 3
Cllr. Lynne Thompson 2
Cllr. Dave Robinson 2
Cllr. Marion Atkinson 3
Cllr. Catie Page 3
Cllr. Patrick McKinley 2
Cllr. Paul Cummins 3
Cllr. Daren Veidman 2
Cllr. Terry Jones 1
Cllr. Veronica Webster 2
Cllr. Paulette Lappin 3
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Paula Murphy 3
Cllr. Michael Roche 3
Cllr. John Joseph Kelly 3
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 3
Cllr. Tony Brough 3
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 3
Cllr. John Dodd 2
Cllr. John Fairclough 3
Cllr. Trish Hardy 2
Cllr. Ian Maher 2
Cllr. Steve McGinnity 2
Cllr. Ian Moncur 3
Cllr. Simon Shaw 3
Cllr. Paul Tweed 3
Cllr. Anne Thompson 3
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 2
Cllr. June Burns 2
Cllr. Janet Grace 3
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 3
Cllr. Yaso Sathiy 1
Cllr. Clare Carragher 3
Cllr. Paula Spencer 3
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 3
Cllr. Diane Roscoe 2
Cllr. Brenda O'Brien 3
Cllr. Carla Thomas 2
Cllr. Susan Bradshaw 3
Cllr. Danny Burns 3
Cllr. Leo Evans 3
Cllr. Mike Morris M.B.E. 3
Cllr. Liz Dowd 2
Cllr. Christine Howard 3
Cllr. James Hansen 3
Cllr. Sean Halsall 3
Cllr. Greg Myers 3
Cllr. Carran Waterfield 3
Cllr. Sonya Kelly 3
Cllr. Mike Prendergast 3
Cllr. Jennifer Corcoran 3
Cllr. Joe Riley 3
Cllr. Christine Maher 2
Cllr. Andrew Wilson 1
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 2
Cllr. Laura Lunn-Bates 2
Cllr. Natasha Carlin 0
Cllr. Carol Richards 2
Cllr. Linda Cluskey 3
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 3
Cllr. Judy Hardman 3
Overview and Scrutiny Committee (Regulatory, Compliance and Corporate Services), 4 meetings
Member Attendances
Cllr. Dave Robinson 1
Cllr. Terry Jones 1
Cllr. Paulette Lappin 2
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Paula Murphy 1
Cllr. Michael Roche 1
Cllr. Robert Brennan 1
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 2
Cllr. Simon Shaw 2
Cllr. Janet Grace 2
Cllr. Carla Thomas 2
Cllr. Susan Bradshaw 3
Cllr. Greg Myers 0
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 0
Cllr. Natasha Carlin 1
Pay and Grading Committee, 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Paulette Lappin 1
Cllr. Paula Murphy 0
Cllr. Simon Shaw 1
Cllr. Anne Thompson 1
Cllr. June Burns 1
Cllr. Mike Prendergast 1
Cllr. Laura Lunn-Bates 1
Public Engagement and Consultation Panel, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Paulette Lappin 0
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 0
Cllr. Simon Shaw 0
Cllr. Janet Grace 0
Cllr. Liz Dowd 0
Training Committee - TEST, 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Paulette Lappin 0