Committee attendance

Cabinet, 6 meetings
Member Attendances
Cllr. Marion Atkinson 6
Cllr. Paul Cummins 6
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 6
Cllr. John Fairclough 4
Cllr. Trish Hardy 6
Cllr. Christine Howard 1
Cllr. Paulette Lappin 6
Cllr. Ian Maher 6
Cllr. Ian Moncur 5
Cllr. Dave Robinson 1
Cllr. Diane Roscoe 6
Cllr. Daren Veidman 5
Council, 3 meetings
Member Attendances
Cllr. Marion Atkinson 3
Cllr. Maria Bennett 3
Cllr. Janis Blackburne 3
Cllr. Susan Bradshaw 2
Cllr. Robert Brennan 1
Cllr. Tony Brough 3
Cllr. Iain Brodie - Browne 3
Cllr. June Burns 2
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 2
Cllr. Natasha Carlin 3
Cllr. Anthony Carr 3
Cllr. Clare Carragher 3
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 2
Cllr. Linda Cluskey 0
Cllr. Jennifer Corcoran 2
Cllr. Paul Cummins 2
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 3
Cllr. John Dodd 2
Cllr. Liz Dowd 3
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 3
Cllr. Denise Dutton 1
Cllr. Leo Evans 3
Cllr. John Fairclough 3
Cllr. Gordon Friel 3
Cllr. Janet Grace 3
Cllr. Sean Halsall 3
Cllr. James Hansen 2
Cllr. Trish Hardy 3
Cllr. Christine Howard 3
Cllr. David Irving 3
Cllr. Terry Jones 1
Cllr. John Kelly 3
Cllr. John Joseph Kelly 3
Cllr. Sonya Kelly 3
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Paulette Lappin 3
Cllr. Daniel Lewis 2
Cllr. Christine Maher 3
Cllr. Ian Maher 3
Cllr. Steve McGinnity 3
Cllr. Patrick McKinley 1
Cllr. Ian Moncur 2
Cllr. Mike Morris 3
Cllr. Paula Murphy 3
Cllr. Greg Myers 3
Cllr. Brenda O'Brien 3
Cllr. Catie Page 2
Cllr. Mike Prendergast 3
Cllr. Dr. John Pugh 3
Cllr. Joe Riley 3
Cllr. Dave Robinson 3
Cllr. Michael Roche 3
Cllr. Diane Roscoe 3
Cllr. Yaso Sathiy 2
Cllr. Yvonne Sayers 2
Cllr. Simon Shaw 3
Cllr. Paula Spencer 3
Cllr. Carla Thomas 0
Cllr. Anne Thompson 2
Cllr. Lynne Thompson 2
Cllr. Paul Tweed 1
Cllr. Daren Veidman 3
Cllr. Carran Waterfield 3
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 2
Cllr. Veronica Webster 2
Cllr. Andrew Wilson 0
Overview and Scrutiny Committee (Regulatory, Compliance and Corporate Services), 3 meetings
Member Attendances
Cllr. Maria Bennett 0
Cllr. Susan Bradshaw 2
Cllr. Robert Brennan 2
Cllr. Iain Brodie - Browne 1
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 3
Cllr. Janet Grace 3
Cllr. Christine Howard 3
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Paulette Lappin 3
Cllr. Daniel Lewis 0
Cllr. Patrick McKinley 3
Cllr. Mike Morris 1
Cllr. Catie Page 1
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 1
Public Engagement and Consultation Panel, 3 meetings
Member Attendances
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 0
Cllr. Denise Dutton 0
Cllr. Janet Grace 0
Cllr. Paulette Lappin 0