Committee attendance

Council, 4 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 2
Cllr. Anthony Carr 2
Cllr. Dr. John Pugh 3
Cllr. Lynne Thompson 3
Cllr. Dave Robinson 4
Cllr. Marion Atkinson 4
Cllr. Catie Page 3
Cllr. Patrick McKinley 2
Cllr. Paul Cummins 4
Cllr. Daren Veidman 4
Cllr. Terry Jones 1
Cllr. Veronica Webster 2
Cllr. Paulette Lappin 4
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Paula Murphy 3
Cllr. Michael Roche 3
Cllr. John Joseph Kelly 3
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 3
Cllr. Tony Brough 4
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 3
Cllr. John Dodd 2
Cllr. John Fairclough 4
Cllr. Gordon Friel 3
Cllr. Trish Hardy 4
Cllr. Ian Maher 4
Cllr. Steve McGinnity 1
Cllr. Ian Moncur 4
Cllr. Simon Shaw 4
Cllr. Paul Tweed 3
Cllr. Anne Thompson 2
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 1
Cllr. June Burns 2
Cllr. Janet Grace 4
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 3
Cllr. Yaso Sathiy 3
Cllr. Clare Carragher 4
Cllr. Paula Spencer 3
Cllr. Yvonne Sayers 2
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 4
Cllr. Diane Roscoe 4
Cllr. Brenda O'Brien 2
Cllr. Carla Thomas 3
Cllr. Susan Bradshaw 4
Cllr. Danny Burns 1
Cllr. Leo Evans 3
Cllr. Mike Morris M.B.E. 1
Cllr. Liz Dowd 4
Cllr. Janis Blackburne 1
Cllr. Christine Howard 4
Cllr. James Hansen 3
Cllr. Sean Halsall 3
Cllr. Greg Myers 4
Cllr. Carran Waterfield 3
Cllr. Sonya Kelly 3
Cllr. Mike Prendergast 4
Cllr. Jennifer Corcoran 3
Cllr. Joe Riley 3
Cllr. Christine Maher 3
Cllr. Andrew Wilson 1
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 1
Cllr. Laura Lunn-Bates 1
Cllr. Natasha Carlin 3
Cllr. Carol Richards 1
Cllr. Linda Cluskey 3
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 1
Cllr. Judy Hardman 1
Cllr. Denise Dutton 3
Overview and Scrutiny Committee (Adult Social Care and Health), 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Dr. John Pugh 1
Cllr. Paul Cummins 1
Cllr. Terry Jones 1
Cllr. Nina Killen 2
Cllr. Michael Roche 0
Cllr. John Joseph Kelly 2
Cllr. Iain Brodie - Browne 0
Cllr. Carla Thomas 2
Cllr. Sean Halsall 2
Cllr. Greg Myers 2
Cllr. Linda Cluskey 1
Overview and Scrutiny Committee (Regeneration and Skills), 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Dave Robinson 1
Cllr. Marion Atkinson 1
Cllr. Catie Page 2
Cllr. Patrick McKinley 1
Cllr. Daren Veidman 1
Cllr. Nina Killen 1
Cllr. John Fairclough 1
Cllr. Trish Hardy 1
Cllr. Ian Moncur 0
Cllr. June Burns 0
Cllr. Janet Grace 1
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 2
Cllr. Yaso Sathiy 2
Cllr. Brenda O'Brien 1
Cllr. Janis Blackburne 2
Cllr. James Hansen 1
Cllr. Greg Myers 0
Cllr. Christine Maher 2
Cllr. Andrew Wilson 0
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 2
Cllr. Linda Cluskey 1
Overview and Scrutiny Committee (Regulatory, Compliance and Corporate Services), 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Patrick McKinley 1
Cllr. Paulette Lappin 1
Cllr. Nina Killen 2
Cllr. Robert Brennan 1
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 2
Cllr. Janet Grace 2
Cllr. Susan Bradshaw 2
Cllr. Mike Morris M.B.E. 0
Cllr. Christine Howard 2
Cllr. Greg Myers 0