Committee attendance

Council, 4 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 1
Cllr. Dr. John Pugh 3
Cllr. Lynne Thompson 2
Cllr. Dave Robinson 2
Cllr. Marion Atkinson 3
Cllr. Catie Page 3
Cllr. Patrick McKinley 2
Cllr. Paul Cummins 3
Cllr. Daren Veidman 2
Cllr. Terry Jones 1
Cllr. Veronica Webster 2
Cllr. Paulette Lappin 3
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Paula Murphy 3
Cllr. Michael Roche 3
Cllr. John Joseph Kelly 3
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 3
Cllr. Tony Brough 3
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 3
Cllr. John Dodd 2
Cllr. John Fairclough 3
Cllr. Trish Hardy 2
Cllr. Ian Maher 2
Cllr. Steve McGinnity 2
Cllr. Ian Moncur 3
Cllr. Simon Shaw 3
Cllr. Paul Tweed 3
Cllr. Anne Thompson 3
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 2
Cllr. June Burns 2
Cllr. Janet Grace 3
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 3
Cllr. Yaso Sathiy 1
Cllr. Clare Carragher 3
Cllr. Paula Spencer 3
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 3
Cllr. Diane Roscoe 2
Cllr. Brenda O'Brien 3
Cllr. Carla Thomas 2
Cllr. Susan Bradshaw 3
Cllr. Danny Burns 3
Cllr. Leo Evans 3
Cllr. Mike Morris M.B.E. 3
Cllr. Liz Dowd 2
Cllr. Christine Howard 3
Cllr. James Hansen 3
Cllr. Sean Halsall 3
Cllr. Greg Myers 3
Cllr. Carran Waterfield 3
Cllr. Sonya Kelly 3
Cllr. Mike Prendergast 3
Cllr. Jennifer Corcoran 3
Cllr. Joe Riley 3
Cllr. Christine Maher 2
Cllr. Andrew Wilson 1
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 2
Cllr. Laura Lunn-Bates 2
Cllr. Natasha Carlin 0
Cllr. Carol Richards 2
Cllr. Linda Cluskey 3
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 3
Cllr. Judy Hardman 3
Joint Health Scrutiny Committee (Hyper-Acute Stroke Services), 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Iain Brodie - Browne 0
Cllr. Carla Thomas 0
Overview and Scrutiny Committee (Adult Social Care and Health), 3 meetings
Member Attendances
Cllr. Dr. John Pugh 1
Cllr. Paul Cummins 0
Cllr. Nina Killen 2
Cllr. John Joseph Kelly 3
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 0
Cllr. Tony Brough 3
Cllr. Carla Thomas 2
Cllr. Leo Evans 2
Cllr. Sean Halsall 3
Cllr. Greg Myers 2
Cllr. Christine Maher 1
Cllr. Laura Lunn-Bates 2
Cllr. Carol Richards 1
Cllr. Linda Cluskey 2
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 2
Cllr. Judy Hardman 1
Overview and Scrutiny Committee (Children's Services and Safeguarding), 4 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 0
Cllr. Nina Killen 1
Cllr. Paula Murphy 3
Cllr. Iain Brodie - Browne 0
Cllr. Tony Brough 2
Cllr. June Burns 2
Cllr. Paula Spencer 3
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 2
Cllr. Diane Roscoe 2
Cllr. Danny Burns 3
Cllr. Leo Evans 2
Cllr. Mike Prendergast 2
Cllr. Christine Maher 1
Cllr. Andrew Wilson 1
Cllr. Natasha Carlin 2
Cllr. Judy Hardman 3
Public Engagement and Consultation Panel, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Paulette Lappin 0
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 0
Cllr. Simon Shaw 0
Cllr. Janet Grace 0
Cllr. Liz Dowd 0
Southport Operational Group, 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Dr. John Pugh 0
Cllr. Lynne Thompson 0
Cllr. Terry Jones 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 0
Cllr. Tony Brough 0
Cllr. John Dodd 0
Cllr. Simon Shaw 0
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 0
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 0
Cllr. Mike Morris M.B.E. 0
Cllr. Sean Halsall 0
Cllr. Greg Myers 0
Cllr. Carran Waterfield 0