Committee attendance

Council, 5 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 5
Cllr. Anthony Carr 5
Cllr. Dr. John Pugh 5
Cllr. Lynne Thompson 4
Cllr. Pat Keith 1
Cllr. Dave Robinson 4
Cllr. Tony Dawson 1
Cllr. Marion Atkinson 5
Cllr. Catie Page 4
Cllr. Patrick McKinley 4
Cllr. Paul Cummins 4
Cllr. Daren Veidman 5
Cllr. Terry Jones 4
Cllr. Veronica Webster 4
Cllr. Paulette Lappin 5
Cllr. Nina Killen 5
Cllr. Paula Murphy 5
Cllr. Michael Roche 5
Cllr. John Joseph Kelly 5
Cllr. Robert Brennan 4
Cllr. Iain Brodie - Browne 5
Cllr. Tony Brough 5
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 5
Cllr. John Dodd 3
Cllr. John Fairclough 5
Cllr. Gordon Friel 5
Cllr. Richard Hands 1
Cllr. Trish Hardy 5
Cllr. Ian Maher 5
Cllr. Steve McGinnity 4
Cllr. Ian Moncur 4
Cllr. Simon Shaw 5
Cllr. Paul Tweed 4
Cllr. Anne Thompson 4
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 5
Cllr. June Burns 4
Cllr. Janet Grace 5
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 5
Cllr. Yaso Sathiy 3
Cllr. Clare Carragher 5
Cllr. Pat O'Hanlon 1
Cllr. Paula Spencer 5
Cllr. Matt Gannon 0
Cllr. Yvonne Sayers 4
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 5
Cllr. Diane Roscoe 5
Cllr. Michael Pitt 0
Cllr. David Pullin 1
Cllr. Brenda O'Brien 5
Cllr. Carla Thomas 3
Cllr. Susan Bradshaw 5
Cllr. Leo Evans 5
Cllr. Mike Morris M.B.E. 5
Cllr. Liz Dowd 5
Cllr. Janis Blackburne 5
Cllr. Christine Howard 5
Cllr. James Hansen 3
Cllr. Sean Halsall 5
Cllr. Greg Myers 5
Cllr. Carran Waterfield 5
Cllr. Sonya Kelly 3
Cllr. Mike Prendergast 4
Cllr. Jennifer Corcoran 3
Cllr. Joe Riley 4
Cllr. Christine Maher 4
Cllr. Andrew Wilson 2
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 4
Cllr. Natasha Carlin 4
Cllr. Linda Cluskey 3
Cllr. Denise Dutton 4
Licensing and Regulatory Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 2
Cllr. Lynne Thompson 2
Cllr. Veronica Webster 1
Cllr. John Dodd 2
Cllr. Gordon Friel 2
Cllr. Anne Thompson 2
Cllr. June Burns 2
Cllr. Yvonne Sayers 1
Cllr. Brenda O'Brien 2
Cllr. Carla Thomas 1
Cllr. Susan Bradshaw 2
Cllr. Mike Morris M.B.E. 1
Cllr. Janis Blackburne 1
Cllr. Carran Waterfield 2
Cllr. Mike Prendergast 2
Overview and Scrutiny Committee (Regulatory, Compliance and Corporate Services), 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Catie Page 1
Cllr. Patrick McKinley 2
Cllr. Paulette Lappin 2
Cllr. Nina Killen 2
Cllr. Robert Brennan 1
Cllr. Iain Brodie - Browne 1
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 2
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 1
Cllr. Janet Grace 2
Cllr. Susan Bradshaw 2
Cllr. Mike Morris M.B.E. 1
Cllr. Christine Howard 2
Planning (Visiting Panel), 5 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 0
Cllr. Dr. John Pugh 0
Cllr. Lynne Thompson 0
Cllr. Daren Veidman 0
Cllr. Paula Murphy 0
Cllr. Michael Roche 0
Cllr. John Dodd 0
Cllr. Richard Hands 0
Cllr. Steve McGinnity 0
Cllr. Paul Tweed 0
Cllr. Anne Thompson 0
Cllr. Clare Carragher 0
Cllr. Paula Spencer 0
Cllr. Brenda O'Brien 0
Cllr. Janis Blackburne 0
Cllr. James Hansen 0
Cllr. Carran Waterfield 0
Cllr. Sonya Kelly 0
Cllr. Jennifer Corcoran 0
Cllr. Joe Riley 0
Cllr. Denise Dutton 0
Planning Committee, 5 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 5
Cllr. Dr. John Pugh 0
Cllr. Lynne Thompson 5
Cllr. Daren Veidman 5
Cllr. Paula Murphy 1
Cllr. Michael Roche 3
Cllr. John Dodd 1
Cllr. Gordon Friel 1
Cllr. Richard Hands 0
Cllr. Steve McGinnity 4
Cllr. Paul Tweed 4
Cllr. Anne Thompson 3
Cllr. Clare Carragher 1
Cllr. Paula Spencer 4
Cllr. David Pullin 1
Cllr. Brenda O'Brien 5
Cllr. Janis Blackburne 2
Cllr. James Hansen 4
Cllr. Carran Waterfield 4
Cllr. Sonya Kelly 4
Cllr. Jennifer Corcoran 2
Cllr. Joe Riley 4
Cllr. Linda Cluskey 1
Cllr. Denise Dutton 5