Committee attendance

Cabinet, 7 meetings
Member Attendances
Cllr. Marion Atkinson 7
Cllr. Paul Cummins 6
Cllr. Daren Veidman 5
Cllr. Paulette Lappin 7
Cllr. John Fairclough 4
Cllr. Trish Hardy 7
Cllr. Ian Maher 5
Cllr. Ian Moncur 6
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 7
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 7
Cllr. Diane Roscoe 7
Cllr. Christine Howard 2
Council, 4 meetings
Member Attendances
Cllr. Daniel McKee 3
Cllr. Peter Harvey 4
Cllr. Lauren Keith 3
Cllr. Mike Desmond F.R.C.A. 4
Cllr. Phil Hart 4
Cllr. John Kelly 3
Cllr. Dr. John Pugh 3
Cllr. Lynne Thompson 3
Cllr. Dave Robinson 4
Cllr. Marion Atkinson 4
Cllr. Catie Page 4
Cllr. Paul Cummins 3
Cllr. Daren Veidman 3
Cllr. Veronica Webster 2
Cllr. Paulette Lappin 3
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Janet Harrison Kelly 3
Cllr. Paula Murphy 3
Cllr. Michael Roche 3
Cllr. John Joseph Kelly 2
Cllr. Iain Brodie - Browne 3
Cllr. Tony Brough 2
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 2
Cllr. John Dodd 3
Cllr. John Fairclough 3
Cllr. Trish Hardy 3
Cllr. Ian Maher 3
Cllr. Steve McGinnity 4
Cllr. Ian Moncur 4
Cllr. Simon Shaw 4
Cllr. Paul Tweed 4
Cllr. Anne Thompson 0
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 3
Cllr. June Burns 4
Cllr. Janet Grace 4
Cllr. Clare Carragher 4
Cllr. Paula Spencer 1
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 4
Cllr. Diane Roscoe 4
Cllr. Brenda O'Brien 4
Cllr. Carla Thomas 4
Cllr. Susan Bradshaw 3
Cllr. Danny Burns 4
Cllr. Leo Evans 4
Cllr. Mike Morris M.B.E. 2
Cllr. Liz Dowd 3
Cllr. Christine Howard 3
Cllr. James Hansen 3
Cllr. Sean Halsall 2
Cllr. Greg Myers 3
Cllr. Carran Waterfield 3
Cllr. Christopher Page 4
Cllr. Sonya Kelly 1
Cllr. Mike Prendergast 3
Cllr. Tom Spring 4
Cllr. Jennifer Corcoran 3
Cllr. Joe Riley 3
Cllr. Christine Maher 3
Cllr. Andrew Wilson 2
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 3
Cllr. Laura Lunn-Bates 2
Cllr. Natasha Carlin 1
Cllr. Carol Richards 3
Cllr. Linda Cluskey 3
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 3
Cllr. Judy Hardman 3
Employment Procedure Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Dr. John Pugh 2
Cllr. Trish Hardy 1
Cllr. Ian Moncur 1
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 1
Cllr. Diane Roscoe 1
Health and Wellbeing Board, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Paul Cummins 2
Cllr. Ian Moncur 2
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 2
Overview and Scrutiny Committee (Adult Social Care and Health), 4 meetings
Member Attendances
Cllr. Phil Hart 4
Cllr. Dr. John Pugh 1
Cllr. Dave Robinson 4
Cllr. Paul Cummins 2
Cllr. John Joseph Kelly 4
Cllr. Iain Brodie - Browne 3
Cllr. Tony Brough 2
Cllr. Ian Moncur 1
Cllr. Carla Thomas 4
Cllr. Sean Halsall 2
Cllr. Greg Myers 4
Cllr. Sonya Kelly 1
Cllr. Laura Lunn-Bates 3
Cllr. Carol Richards 1
Cllr. Linda Cluskey 3