Committee attendance

Audit and Governance Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 2
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 2
Cllr. Liz Dowd 1
Cllr. John Joseph Kelly 1
Cllr. Steve McGinnity 2
Cllr. Dr. John Pugh 2
Cllr. Dave Robinson 2
Cllr. Michael Roche 1
Cllr. Simon Shaw 2
Cllr. Paula Spencer 1
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 2
Council, 5 meetings
Member Attendances
Cllr. Marion Atkinson 5
Cllr. Maria Bennett 5
Cllr. Janis Blackburne 5
Cllr. Susan Bradshaw 5
Cllr. Robert Brennan 4
Cllr. Tony Brough 5
Cllr. Iain Brodie - Browne 5
Cllr. June Burns 4
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 5
Cllr. Natasha Carlin 4
Cllr. Anthony Carr 5
Cllr. Clare Carragher 5
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 5
Cllr. Linda Cluskey 3
Cllr. Jennifer Corcoran 3
Cllr. Paul Cummins 4
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 4
Cllr. Tony Dawson 1
Cllr. John Dodd 3
Cllr. Liz Dowd 5
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 5
Cllr. Denise Dutton 4
Cllr. Leo Evans 5
Cllr. John Fairclough 5
Cllr. Gordon Friel 5
Cllr. Matt Gannon 0
Cllr. Janet Grace 5
Cllr. Sean Halsall 5
Cllr. Richard Hands 1
Cllr. James Hansen 3
Cllr. Trish Hardy 5
Cllr. Christine Howard 5
Cllr. David Irving 3
Cllr. Terry Jones 4
Cllr. Pat Keith 1
Cllr. John Kelly 5
Cllr. John Joseph Kelly 5
Cllr. Sonya Kelly 3
Cllr. Nina Killen 5
Cllr. Paulette Lappin 5
Cllr. Daniel Lewis 3
Cllr. Christine Maher 4
Cllr. Ian Maher 5
Cllr. Bob McCann 1
Cllr. Steve McGinnity 4
Cllr. Patrick McKinley 4
Cllr. Ian Moncur 4
Cllr. Mike Morris 5
Cllr. Paula Murphy 5
Cllr. Greg Myers 5
Cllr. Brenda O'Brien 5
Cllr. Pat O'Hanlon 1
Cllr. Catie Page 4
Cllr. Michael Pitt 0
Cllr. Mike Prendergast 4
Cllr. Dr. John Pugh 5
Cllr. David Pullin 1
Cllr. Joe Riley 4
Cllr. Dave Robinson 4
Cllr. Michael Roche 5
Cllr. Diane Roscoe 5
Cllr. Yaso Sathiy 3
Cllr. Yvonne Sayers 4
Cllr. Simon Shaw 5
Cllr. Paula Spencer 5
Cllr. Carla Thomas 3
Cllr. Anne Thompson 4
Cllr. Lynne Thompson 4
Cllr. Paul Tweed 4
Cllr. Daren Veidman 5
Cllr. Carran Waterfield 5
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 5
Cllr. Veronica Webster 4
Cllr. Andrew Wilson 2
Overview and Scrutiny Committee (Regeneration and Skills), 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Marion Atkinson 0
Cllr. Janis Blackburne 1
Cllr. Anthony Carr 1
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 1
Cllr. Linda Cluskey 2
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 2
Cllr. John Dodd 0
Cllr. John Fairclough 1
Cllr. Janet Grace 1
Cllr. James Hansen 1
Cllr. Trish Hardy 0
Cllr. Christine Howard 0
Cllr. Nina Killen 1
Cllr. Christine Maher 2
Cllr. Ian Moncur 0
Cllr. Paula Murphy 1
Cllr. Greg Myers 2
Cllr. Catie Page 2
Cllr. Dr. John Pugh 0
Cllr. Dave Robinson 1
Cllr. Yaso Sathiy 1
Cllr. Daren Veidman 0
Public Engagement and Consultation Panel, 4 meetings
Member Attendances
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 0
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 0
Cllr. Denise Dutton 0
Cllr. Janet Grace 0
Cllr. Paulette Lappin 0
Cllr. Lynne Thompson 0
Sefton Safer Communities Partnership, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 2
Cllr. Trish Hardy 2
Cllr. Simon Shaw 0
Cllr. Paula Spencer 0
Southport Operational Group, 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Janis Blackburne 0
Cllr. Tony Brough 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 0
Cllr. John Dodd 0
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 0
Cllr. Sean Halsall 0
Cllr. Terry Jones 0
Cllr. Mike Morris 0
Cllr. Greg Myers 0
Cllr. Dr. John Pugh 0
Cllr. Simon Shaw 0
Cllr. Lynne Thompson 0
Cllr. Carran Waterfield 0
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 0