Committee attendance

Council, 5 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 1
Cllr. Anthony Carr 1
Cllr. Dr. John Pugh 3
Cllr. Lynne Thompson 3
Cllr. Dave Robinson 3
Cllr. Marion Atkinson 4
Cllr. Catie Page 4
Cllr. Patrick McKinley 3
Cllr. Paul Cummins 4
Cllr. Daren Veidman 3
Cllr. Terry Jones 2
Cllr. Veronica Webster 2
Cllr. Paulette Lappin 4
Cllr. Nina Killen 4
Cllr. Paula Murphy 4
Cllr. Michael Roche 4
Cllr. John Joseph Kelly 4
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 4
Cllr. Tony Brough 4
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 4
Cllr. John Dodd 2
Cllr. John Fairclough 4
Cllr. Gordon Friel 2
Cllr. Trish Hardy 4
Cllr. Ian Maher 3
Cllr. Steve McGinnity 2
Cllr. Ian Moncur 4
Cllr. Simon Shaw 4
Cllr. Paul Tweed 4
Cllr. Anne Thompson 3
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 3
Cllr. June Burns 2
Cllr. Janet Grace 4
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 3
Cllr. Yaso Sathiy 3
Cllr. Clare Carragher 4
Cllr. Paula Spencer 4
Cllr. Yvonne Sayers 1
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 4
Cllr. Diane Roscoe 3
Cllr. Brenda O'Brien 3
Cllr. Carla Thomas 3
Cllr. Susan Bradshaw 4
Cllr. Danny Burns 3
Cllr. Leo Evans 3
Cllr. Mike Morris M.B.E. 3
Cllr. Liz Dowd 3
Cllr. Janis Blackburne 0
Cllr. Christine Howard 4
Cllr. James Hansen 4
Cllr. Sean Halsall 4
Cllr. Greg Myers 4
Cllr. Carran Waterfield 4
Cllr. Sonya Kelly 4
Cllr. Mike Prendergast 4
Cllr. Jennifer Corcoran 4
Cllr. Joe Riley 4
Cllr. Christine Maher 3
Cllr. Andrew Wilson 1
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 2
Cllr. Laura Lunn-Bates 2
Cllr. Natasha Carlin 2
Cllr. Carol Richards 2
Cllr. Linda Cluskey 4
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 3
Cllr. Judy Hardman 3
Cllr. Denise Dutton 1
Overview and Scrutiny Committee (Adult Social Care and Health), 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Dr. John Pugh 1
Cllr. Paul Cummins 0
Cllr. Nina Killen 1
Cllr. John Joseph Kelly 2
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 0
Cllr. Tony Brough 2
Cllr. Carla Thomas 2
Cllr. Leo Evans 1
Cllr. Sean Halsall 2
Cllr. Greg Myers 1
Cllr. Christine Maher 1
Cllr. Laura Lunn-Bates 2
Cllr. Linda Cluskey 2
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 2
Overview and Scrutiny Committee (Children's Services and Safeguarding), 2 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 0
Cllr. Nina Killen 1
Cllr. Paula Murphy 2
Cllr. Iain Brodie - Browne 0
Cllr. Tony Brough 1
Cllr. June Burns 1
Cllr. Paula Spencer 2
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 2
Cllr. Diane Roscoe 2
Cllr. Danny Burns 2
Cllr. Leo Evans 1
Cllr. Mike Prendergast 2
Cllr. Christine Maher 0
Cllr. Andrew Wilson 1
Cllr. Natasha Carlin 1
Cllr. Judy Hardman 2
Overview and Scrutiny Committee (Regulatory, Compliance and Corporate Services), 3 meetings
Member Attendances
Cllr. Dave Robinson 0
Cllr. Terry Jones 1
Cllr. Paulette Lappin 1
Cllr. Nina Killen 2
Cllr. Paula Murphy 1
Cllr. Michael Roche 1
Cllr. Robert Brennan 1
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 1
Cllr. Simon Shaw 1
Cllr. Janet Grace 1
Cllr. Carla Thomas 2
Cllr. Susan Bradshaw 2
Cllr. Greg Myers 0
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 0
Cllr. Natasha Carlin 1