Committee attendance

Audit and Governance Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr. Dr. John Pugh 2
Cllr. Dave Robinson 2
Cllr. Michael Roche 1
Cllr. John Joseph Kelly 2
Cllr. Steve McGinnity 2
Cllr. Simon Shaw 2
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 1
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 0
Cllr. Liz Dowd 0
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 1
Council, 4 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 2
Cllr. Daniel Lewis 2
Cllr. Anthony Carr 2
Cllr. Dr. John Pugh 3
Cllr. Lynne Thompson 3
Cllr. Dave Robinson 4
Cllr. Marion Atkinson 4
Cllr. Catie Page 3
Cllr. Patrick McKinley 2
Cllr. Paul Cummins 4
Cllr. Daren Veidman 4
Cllr. Terry Jones 1
Cllr. Veronica Webster 2
Cllr. Paulette Lappin 4
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Paula Murphy 3
Cllr. Michael Roche 3
Cllr. John Joseph Kelly 3
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 3
Cllr. Tony Brough 4
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 3
Cllr. John Dodd 2
Cllr. John Fairclough 4
Cllr. Gordon Friel 3
Cllr. Trish Hardy 4
Cllr. Ian Maher 4
Cllr. Steve McGinnity 1
Cllr. Ian Moncur 4
Cllr. Simon Shaw 4
Cllr. Paul Tweed 3
Cllr. Anne Thompson 2
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 1
Cllr. June Burns 2
Cllr. Maria Bennett 2
Cllr. Janet Grace 4
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 3
Cllr. Yaso Sathiy 3
Cllr. Clare Carragher 4
Cllr. Paula Spencer 3
Cllr. Yvonne Sayers 2
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 4
Cllr. Diane Roscoe 4
Cllr. Brenda O'Brien 2
Cllr. Carla Thomas 3
Cllr. Susan Bradshaw 4
Cllr. Danny Burns 1
Cllr. Leo Evans 3
Cllr. Mike Morris M.B.E. 1
Cllr. Liz Dowd 4
Cllr. Janis Blackburne 1
Cllr. Christine Howard 4
Cllr. James Hansen 3
Cllr. David Irving 3
Cllr. Sean Halsall 3
Cllr. Greg Myers 4
Cllr. Carran Waterfield 3
Cllr. Sonya Kelly 3
Cllr. Mike Prendergast 4
Cllr. Jennifer Corcoran 3
Cllr. Joe Riley 3
Cllr. Christine Maher 3
Cllr. Andrew Wilson 1
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 1
Cllr. Laura Lunn-Bates 1
Cllr. Natasha Carlin 3
Cllr. Carol Richards 1
Cllr. Linda Cluskey 3
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 1
Cllr. Judy Hardman 1
Cllr. Denise Dutton 3
Overview and Scrutiny Committee (Children's Services and Safeguarding), 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Veronica Webster 1
Cllr. Paula Murphy 1
Cllr. June Burns 1
Cllr. Paula Spencer 1
Cllr. Yvonne Sayers 1
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 0
Cllr. Diane Roscoe 1
Cllr. Leo Evans 0
Cllr. Liz Dowd 1
Cllr. Janis Blackburne 1
Cllr. Mike Prendergast 1
Cllr. Natasha Carlin 0
Pay and Grading Committee, 1 meeting
Member Attendances
Cllr. Patrick McKinley 0
Cllr. Paulette Lappin 1
Cllr. Michael Roche 0
Cllr. Simon Shaw 1
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 0
Cllr. Liz Dowd 1
Cllr. Christine Howard 1