Committee attendance

Council, 5 meetings
Member Attendances
Cllr. Daniel McKee 1
Cllr. John Kelly 3
Cllr. Dr. John Pugh 4
Cllr. Lynne Thompson 4
Cllr. Dave Robinson 2
Cllr. Marion Atkinson 3
Cllr. Catie Page 4
Cllr. Patrick McKinley 2
Cllr. Paul Cummins 4
Cllr. Daren Veidman 2
Cllr. Terry Jones 1
Cllr. Veronica Webster 4
Cllr. Paulette Lappin 4
Cllr. Nina Killen 3
Cllr. Paula Murphy 3
Cllr. Michael Roche 3
Cllr. John Joseph Kelly 4
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Iain Brodie - Browne 4
Cllr. Tony Brough 3
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 4
Cllr. John Dodd 3
Cllr. John Fairclough 4
Cllr. Trish Hardy 2
Cllr. Ian Maher 4
Cllr. Steve McGinnity 3
Cllr. Ian Moncur 4
Cllr. Simon Shaw 3
Cllr. Paul Tweed 3
Cllr. Anne Thompson 2
Cllr. Sir Ron Watson C.B.E. 3
Cllr. June Burns 4
Cllr. Maria Bennett 3
Cllr. Janet Grace 4
Cllr. John Sayers LLB. Cert PA. 3
Cllr. Yaso Sathiy 1
Cllr. Clare Carragher 4
Cllr. Paula Spencer 3
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 4
Cllr. Diane Roscoe 4
Cllr. Brenda O'Brien 2
Cllr. Carla Thomas 4
Cllr. Susan Bradshaw 4
Cllr. Danny Burns 3
Cllr. Leo Evans 4
Cllr. Mike Morris M.B.E. 4
Cllr. Liz Dowd 3
Cllr. Christine Howard 4
Cllr. James Hansen 4
Cllr. David Irving 2
Cllr. Sean Halsall 3
Cllr. Greg Myers 4
Cllr. Carran Waterfield 4
Cllr. Sonya Kelly 3
Cllr. Mike Prendergast 4
Cllr. Jennifer Corcoran 4
Cllr. Joe Riley 3
Cllr. Christine Maher 4
Cllr. Andrew Wilson 2
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 2
Cllr. Laura Lunn-Bates 3
Cllr. Natasha Carlin 0
Cllr. Carol Richards 4
Cllr. Linda Cluskey 3
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 3
Cllr. Judy Hardman 4
Overview and Scrutiny Committee (Children's Services and Safeguarding), 4 meetings
Member Attendances
Cllr. Daniel McKee 1
Cllr. John Kelly 0
Cllr. Lynne Thompson 1
Cllr. Paula Murphy 4
Cllr. Iain Brodie - Browne 0
Cllr. Tony Brough 1
Cllr. June Burns 3
Cllr. Paula Spencer 3
Cllr. Mhairi Doyle, M.B.E. 2
Cllr. Diane Roscoe 3
Cllr. Danny Burns 4
Cllr. Leo Evans 1
Cllr. Mike Prendergast 3
Cllr. Christine Maher 2
Cllr. Andrew Wilson 0
Cllr. Natasha Carlin 2
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 2
Cllr. Judy Hardman 4
Overview and Scrutiny Committee (Regulatory, Compliance and Corporate Services), 6 meetings
Member Attendances
Cllr. Dave Robinson 2
Cllr. Catie Page 1
Cllr. Paulette Lappin 2
Cllr. Nina Killen 4
Cllr. Paula Murphy 2
Cllr. Robert Brennan 0
Cllr. Leslie Byrom C.B.E. 2
Cllr. Ian Maher 1
Cllr. Steve McGinnity 1
Cllr. Simon Shaw 3
Cllr. Maria Bennett 3
Cllr. Janet Grace 4
Cllr. Carla Thomas 1
Cllr. Susan Bradshaw 4
Cllr. Greg Myers 0
Cllr. Sinclair D'Albuquerque 1
Cllr. Natasha Carlin 1
Planning (Visiting Panel), 6 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 0
Cllr. Lynne Thompson 0
Cllr. Daren Veidman 0
Cllr. Michael Roche 0
Cllr. John Dodd 0
Cllr. Steve McGinnity 0
Cllr. Paul Tweed 0
Cllr. Paula Spencer 0
Cllr. Brenda O'Brien 0
Cllr. James Hansen 0
Cllr. David Irving 0
Cllr. Carran Waterfield 0
Cllr. Sonya Kelly 0
Cllr. Joe Riley 0
Cllr. Carol Richards 0
Planning Committee, 5 meetings
Member Attendances
Cllr. John Kelly 4
Cllr. Lynne Thompson 4
Cllr. Dave Robinson 0
Cllr. Daren Veidman 5
Cllr. Michael Roche 5
Cllr. John Dodd 5
Cllr. Steve McGinnity 4
Cllr. Paul Tweed 5
Cllr. Maria Bennett 1
Cllr. Janet Grace 0
Cllr. Paula Spencer 4
Cllr. Brenda O'Brien 4
Cllr. Mike Morris M.B.E. 1
Cllr. James Hansen 4
Cllr. David Irving 3
Cllr. Carran Waterfield 5
Cllr. Sonya Kelly 5
Cllr. Joe Riley 4
Cllr. Carol Richards 4
Cllr. Gareth Lloyd-Johnson 1